Listy część II (MP3)

Listy część II
Prezentujemy Państwu profesjonalne wydanie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Biblia katolicka Warszawsko-Praska w wydaniu dźwiękowym w przekładzie ks. biskupa Kazimierza Romaniuka jest zgodna z kanonem katolickim i jest zalecana przez Kościół katolicki do katechezy i wychowania katolickiego.

Nagrania całości tekstu dokonał znakomity aktor Teatru Wybrzeże - Krzysztof Gordon, znany z wielu wybitnych ról teatralnych i filmowych.


Listy część II:

List do Galatów

Apostolski urząd Pawła

Usprawiedliwienie przez wiarę

O wolności, którą daje Chrystus

Istota prawdziwej wolności

Zakończenie

List do Efezjan

Zbawczy plan Boga

Apostoł i gmina

Zachęta do życia zgodnego z powołaniem

Zakończenie i błogosławieństwo końcowe

List do Filipian

Apostoł dzieli się wiadomościami i pragnieniami swego serca

Apostoł - wzorem doskonałości chrześcijańskiej

Pozdrowienia i błogosławieństwo

List do Kolosan

Zbawczy Plan Boży

Apostoł i gmina

O nowym życiu w Chrystusie

Sprawy osobiste, pozdrowienia

Pierwszy list do Tesaloniczan

Drugi list do Tesaloniczan

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Listy część II" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.