Listy część I (MP3)

Listy część I
Prezentujemy Państwu profesjonalne wydanie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Biblia katolicka Warszawsko-Praska w wydaniu dźwiękowym w przekładzie ks. biskupa Kazimierza Romaniuka jest zgodna z kanonem katolickim i jest zalecana przez Kościół katolicki do katechezy i wychowania katolickiego.

Nagrania całości tekstu dokonał znakomity aktor Teatru Wybrzeże - Krzysztof Gordon, znany z wielu wybitnych ról teatralnych i filmowych.


Listy część I:

List do Rzymian

Część pierwsza

- O potrzebie interwencji Boga w sprawy wszystkich ludzi

- Sąd boży nad Żydami jako zapłata za ich wykroczenia

Część druga

- O usprawiedliwieniu przez wiarę

- Przykład Abrahama

Część trzecia

- O skutkach usprawiedliwienia przez wiarę

- Uwolnienie z więzów śmierci

- Uwolnienie z więzów grzechu

- Uwolnienie z więzów prawa

- Dar wolności ducha

Część czwarta

- Sprawiedliwość boża a miejsce Izraela w historii zbawienia

- Tajemnica zbawczych planów Boga

Część piąta

- Sprawiedliwość boża w codziennym życiu chrześcijanina

- O sposobie traktowania słabszych w społeczności chrześcijańskiej

Zakończenie

Postscriptum - pismo z poleceniami i przestrogami

Pierwszy list do Koryntian

Problem partii Korynckich

Trzy grzechy główne Koryntian

Odpowiedzi dotyczące poszczególnych stanów

Sprawa spożywania mięsa ofiarowanego bożkom pogańskim

O porządku na zebraniach liturgicznych

Charyzmaty Ducha Świętego

Wokół prawdy o zmartwychwstaniu

Polecenia, pozdrowienia i życzenia końcowe

Drugi list do Koryntian

Próba wyjaśnienia nieporozumień

Wzniosłość i udręki apostolskiego posługiwania

O jałmużnie dla ubogich z Jerozolimy

Osobista obrona apostoła

Zapowiedź wizyty w Koryncie

Końcowe polecenia, pozdrowienia i życzenia

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Listy część I" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.