Linie uskoku (MP3)

Linie uskoku
Książka uznana za jeden z najlepszych współczesnych tytułów ekonomicznych. Autor pokazuje słabość strukturalną gospodarki światowej i to, jak indywidualne decyzje bankierów i regulatorów, które doprowadziły do kryzysu były często racjonalną odpowiedzią na nieracjonalny system ekonomiczny. To fascynująca analiza strukturalnych przyczyn i konsekwencji kryzysu. Rajan analizuje coraz głębiej sięgające pęknięcia w świecie zależnym od zadłużonych amerykańskich konsumentów. Opisuje system, w którym rosnące nierówności społeczne i cienka sieć pomocy społecznej tworzą polityczne presje i dobry klimat dla łatwych kredytów i szukania nowych miejsc pracy, bez względu na konsekwencje długoterminowe dla kondycji całej gospodarki. System, w którym amerykański sektor finansowy jest kluczowym, a jednocześnie niezbyt stabilnym łącznikiem między przestymulowaną Ameryką i zbyt mało konsumującym światem. Rajan pokazuje jak nierówny dostęp do edukacji i systemu opieki zdrowotnej w USA stawia nas wszystkich wobec ryzyk finansowych nawet wówczas, gdy decyzje ekonomiczne Niemiec, Japonii czy Chin wymuszają na Ameryce zmiany systemowe. Pokazuje trudne decyzje, które trzeba podjąć, by gospodarka światowa była bardziej stabilna. Zasłynął w 2005 roku krytyką amerykańskiego sektora finansowego w wystąpieniu na uroczystości odejścia Alana Greenspana z funkcji szefa Rezerwy Federalnej. "Czy rozwój sektora finansowego sprawił, że świat jest bardziej ryzykowny?", pytał Rajan argumentując, że można się spodziewać katastrofy i wskazywał, że menedżerowie sektora finansów są zachęcani do podejmowania ryzyka, którego konsekwencje mogą być zgubne. Rajan opisał załamanie rynków finansowych, zanim nastąpiło.

W 2010 został wymieniony na liście największych światowych myślicieli magazynu Foreign Policy. W rankingu The Economist zajał pierwsze miejsce jako światowy ekonomista z najciekawszymi koncepcjami w świecie po kryzysie finansowym. Był ekonomistą w MFW, Przewodniczącym Amerykańskiego Stowarzyszenia Finansów, doradca honorowy Premiera Indii. Laureat prestiżowej nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Finansów - Fisher Black Prize - dla ekonomistów poniżej 40 roku życia, za wkład w rozwój teorii rynków finansowych.

Wykłada finanse na Booth School of Business oraz University of Chicago.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Linie uskoku" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.