KREATYWNOŚĆ. Jak rozwijać innowacyjne myślenie w firmie (MP3)

KREATYWNOŚĆ. Jak rozwijać innowacyjne myślenie w firmie
„Badanie twórczości poprzez skupienie się jedynie na jednostce, jest jak próba zrozumienia zagadnienia, „dlaczego jabłoń daje jabłka?” patrząc tylko na drzewo, a ignorując słońce i ziemię, które wspierają jej życie!”. M. Csikszentmihalyi

„Marek Stączek, który na co dzień zajmuje się wprowadzeniami systemów wspierających innowacje myślenie w firmach rozważa związek jaki zachodzi pomiędzy atmosferą panującą w organizacji, a innowacyjnością jej członków. Odpowiada na trzy pytania: po pierwsze – „czy w ogóle istnieje zależność między tymi dwoma zjawiskami?”; po drugie, „jakie składniki tworzą atmosferę, która sprzyja innowacyjności?”. I na koniec, pytanie trzecie - „co praktycznie powinniśmy zrobić w organizacji, by uruchomić i podtrzymać rozwój innowacyjnego myślenia?”. W treści odwołuje się do przykładów prowadzonych projektów rozwoju innowacyjnego myślenia w organizacjach. Całość rozważań cechuje duży realizm i praktyczny wymiar.” dr Marek Panfil, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Zarządzania Wartością

1.Wstęp. Znaczenie tworzenie w organizacji

2.Rozdział pierwszy. Zrozumienie swojej organizacji. Czy istnieje zależność między atmosferą w organizacji i kreatywnością jej członków?

3.Rozdział drugi. Kluczowe składniki filokreatywnego klimatu w organizacji. 3 składniki atmosfery sprzyjającej innowacji.

4.Rozdział trzeci. Co należy zrobić by w organizacji uruchomić proces kreatywnego myślenia? Praktyczne sugestie dla: zarządu, menedżerów średniego szczebla i wszystkich pracowników.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"KREATYWNOŚĆ. Jak rozwijać innowacyjne myślenie w firmie" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.