Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz (Okładka twarda)

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz (Okładka twarda)

Oferta specjalna -7%
W komentarzu w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę kosztów postępowania cywilnego, zestawiając przyjęte w tym zakresie rozwiązania normatywne z ich praktycznym zastosowaniem (poprzez przykłady, wzory pism, wyselekcjonowane orzecznictwo sadowe i akcentowanie najważniejszych problemów praktycznych związanych z realizacja procesowych obowiązków fiskalnych). W celu zapewnienia przejrzystości rozważań i ich praktycznej przydatności układ komentarza podporządkowano chronologicznemu przebiegowi postępowania. Kolejno omówiono: znaczenie pojęć ustawowych, istotę i zakres obowiązków fiskalnych towarzyszących wszczęciu postępowania i podejmowaniu kolejnych czynności procesowych, przesłanki uzyskania zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sadowych, przedstawiono także zasady orzekania o kosztach poniesionych w zakończonym już postępowaniu. Osobna część opracowania poświęcona została prezentacji najważniejszych regulacji normatywnych odnoszących się do problematyki kosztów postępowania cywilnego. Komentarz zawiera również praktyczne zestawienie wysokości opłat stałych, opatrzone wyjaśnieniami. Stan prawny na 1 września 2012 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.