Konwencja u podstaw prawa (Okładka twarda)

Konwencja u podstaw prawa

Konwencja u podstaw prawa (Okładka twarda)

Publikacja jest pierwszym przeglądowym i krytycznym opracowaniem dotyczącym współczesnego pozytywizmu prawniczego. W książce przedstawione są różne odmiany pozytywizmu przez pryzmat sposobu, w jaki rozwijają one tezę o konwencjonalnych źródłach normatywności prawa. Autor w swojej pracy stara się udzielić odpowiedzi na pytania postawione przez R. Dworkina w ramach debaty z H.L.A. Hartem - czy istnieje możliwość wiarygodnego przedstawienia takiej reguły społecznej, która posiadałaby moc normatywną? Czy u podstaw prawa stoi konwencja dostarczająca szczególnych powodów do działania? W książce zaprezentowano m.in.: – przegląd teorii pozytywistycznych, – analizę filozoficzną pojęcia konwencji oraz konkurencyjnych ujęć tezy o konwencjonalnych podstawach prawa, – polemikę z Dworkinowską krytyką pozytywistycznej koncepcji prawa, – szerokie omówienie literatury przedmiotu ostatnich lat. Monografia przeznaczona jest przede wszystkim dla teoretyków i filozofów prawa, prawników, socjologów oraz innych humanistów zainteresowanych omawianym tematem.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Konwencja u podstaw prawa" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.