Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych + CD (Okładka miękka)

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych + CD

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych + CD (Okładka miękka)

Oferta specjalna -3%

Kup na prezent
Publikacja przygotowana dla głównych księgowych, skarbników, księgowych, koordynatorów ds. kontroli zarządczej oraz dla osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą w działach księgowości jednostek samorządowych. Do stycznia 2010 r. w działach księgowości istniała tylko kontrola finansowa. Od 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła, obecnie obowiązującą kontrolę zarządczą, która wchłonęła wcześniej działająca kontrolę finansową. Obecnie kierownik jednostki musi wziąć pod uwagę, określone przez Ministra Finansów, standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Wszystkie przepisy wewnętrzne funkcjonujące w jednostce w obszarze finansów nadal obowiązują, pod warunkiem, że stanowią odpowiedź na zidentyfikowane, w procesie analizy ryzyka, istotne ryzyko (należy do ww. standardów). W związku z tym trzeba dokonać przeglądu weryfikacji i aktualizacji obecnie istniejących procedur i dokumentów, zarówno pod kątem zarządzania ryzykiem jak i nowych uregulowań w przepisach powszechnych a ta książka ma za zadanie w tym pomóc. Do książki dołączono płytę CD, zawierającą wszystkie dokumenty (w wersji edytowalnej i gotowej do wydruku), które znajdują się w książce. Płyta jest bardzo przydatna dla księgowych, które bez problemu mogą dostosować wybrany dokument do swoich potrzeb. Publikacja składa się z 5 rozdziałów: 1 rozdział – Kontrola zarządcza od teorii do praktyki W tym rozdziale opisano przepisy obowiązujące i standardy, które dotyczą kontroli zarządczej. Omówione standardy stanowią bazę do tworzenia własnych regulacji, w ramach kontroli zarządczej, zgodnych z uwarunkowaniami w jakich dana jednostka funkcjonuje. W rozdziale zamieszczono przykładowy wykaz dokumentacji jednostki. Ponadto zamieszczono wzory dokumentów (zob. spis treści rozdz. 1.3). 2 rozdział – Kontrola zarządcza w dziale księgowości w jednostce samorządowej W rozdziale porównano wcześniejszą kontrolę finansową z obecną kontrolą zarządczą z uwzględnieniem szczególnej roli i obowiązków kierownika jednostki. Autorka scharakteryzowała także poszczególne standardy kontroli zarządczej i opisała rolę działu księgowości w kontroli zarządczej. Dział księgowości ma za zadanie określić wzory dokumentów księgowych i finansowych, ich drogę, zasady weryfikacji oraz zakres i opisy przeprowadzanych kontroli. Przydatne w tym są zawarte w tym rozdziale informacje, wzory, przykłady struktur organizacyjnych z podziałem obowiązków oraz opisy stanowisk pracy (pkt. 2.5. i 2.6.). 3 rozdział – Dział księgowości w systemie zarządzania ryzykiem w jednostce samorządowej Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych elementów kontroli zarządczej a zarazem sprawiającym najwięcej problemów księgowym. Wszystkie wykonane w dziale księgowości czynności, w procesie zarządzania ryzykiem, muszą być udokumentowane przez kierownika jednostki i określone w procedurach. W książce opisano te procedury, zamieszczono najpotrzebniejsze wzory dokumentów dot. zarządzania ryzykiem (rozdz. 3.3). 4 rozdział – Mechanizmy kontroli W rozdziale 4. opisano standardy kontroli zarządczej dotyczące mechanizmów kontroli. Mechanizmy kontroli to środki kontroli mające na celu zapobieganie, wykrywanie i naprawianie błędów. W rozdziale 4.3. opisano najczęściej występujące błędy oraz powody ich wystąpienia i zamieszczono wskazówki, jak tych błędów uniknąć. 5 rozdział – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kontroli zarządczej W publikacji znajdują się wzory i przykłady ponad 40 dokumentów i procedur do natychmiastowego wykorzystania przez różne, samorządowe jednostki organizacyjne. Dzięki tej publikacji, każdy w dziale księgowości może zweryfikować, czy kontrola zarządcza w tym dziale jest prawidłowo prowadzona (zanim to zrobią organy kontrolne)*

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych + CD" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.