Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania (Okładka twarda)

Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania

Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania (Okładka twarda)

Oferta specjalna -7%
Monografia jest kompleksową i przekrojową publikacją o charakterze ustrojowym. W książce uporządkowano informacje o dotychczasowym rozwoju służby cywilnej w Polsce oraz wiedzę na temat jej konstytucyjnych podstaw, a także dokonano przeglądu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego służby cywilnej. Zaprezentowane zostały teoretyczne modele służby cywilnej i ich praktyczne stosowanie w wielu państwach oraz tendencje w światowym rozwoju tej formacji, w tym wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na służbę cywilną. W publikacji wskazano mocne i słabe strony służby cywilnej oraz przedstawiono propozycje zmian, które mogłyby przyczynić się do jej sprawniejszego działania.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.