Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu (Okładka miękka)

Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu

Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%

Kup na prezent
Kompetencje pracownicze to jedno z kluczowych zagadnień nauk o zarządzaniu. Teoretycy i praktycy, jak również klasycy i współcześni badacze zgodnie przyjmują, iż wiodącym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw oraz podnoszenia sprawności zespołowych form organizacji pracy są kompetencje pracownicze, na bazie których członkowie organizacji podejmują decyzje i działania oraz osiągają zamierzone cele. Książka zawiera prezentację najważniejszych klasycznych oraz współczesnych koncepcji i modeli kompetencji pracowniczych w zarządzaniu oraz metodyczne podstawy badania kompetencji pracowniczych. Klasyczna interpretacja kompetencji pracowniczych odpowiada normatywom prekursorów nauk o zarządzaniu, natomiast współczesna ściśle koresponduje z rozwojem nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania. W świetle przeprowadzonych rozważań ukazano kapitał intelektualny i samoorganizację, jako odniesienie do zasobów i organizacji pracy współczesnego przedsiębiorstwa. W książce dokonano prezentacji ewolucji roli czynnika ludzkiego organizacji oraz charakterystyki kluczowych obszarów problemowych dotyczących kierowania pracownikami we współczesnej organizacji.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.