Kodeks Spółek Handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze (Okładka twarda)

Kodeks Spółek Handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze

Kodeks Spółek Handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze (Okładka twarda)

 • Liczba stron :

  742

 • Twarda
 • 742
 • 13
 • C.H. Beck
EDYCJA SĄDOWA zawiera: •KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH USTAWA O ZMIANIE USTAWY – KODEKS CYWILNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW •USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM •USTAWA – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM •USTAWA O WYDAWANIU MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO •USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOOECI GOSPODARCZEJ •USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH •PRAWO WŁASNOOECI PRZEMYSŁOWEJ •PRAWO UPADŁOOECIOWE I NAPRAWCZE •KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (WYCIĄG) •ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2157/2001 Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2001 R. W SPRAWIE STATUTU SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ (SE) (2157/2001) •ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH (EZIG) •USTAWA O EUROPEJSKIM ZGRUPOWANIU INTERESÓW GOSPODARCZYCH I SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ
 • Twarda
 • 742
 • 13
 • C.H. Beck

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kodeks Spółek Handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.