Kodeks rodzinny i opiekuńczy Małżeństwo (Okładka twarda)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Małżeństwo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Małżeństwo (Okładka twarda)

Oferta specjalna -12%
Komentarz zawiera omówienie przepisów tytułu I kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który reguluje instytucję małżeństwa. Opracowanie łączy zagadnienia materialnoprawne i procesowe. Małżeństwo potraktowane zostało jako stosunek prawny o charakterze osobistym, z którym związany jest ustrojowy stosunek majątkowy małżonków. Szczególną uwagę zwrócono na problemy dotyczące dochodzenia roszczeń przez małżonków. Przedstawiono także dogłębną analizę zarówno ustroju majątkowego ustawowego, jak i ustrojów majątkowych umownych. Komentarz ma charakter praktyczny. Dlatego też w szerokim zakresie wykorzystano orzecznictwo przedmiotu, w tym niepublikowane orzeczenia Sądu Najwyższego, pomijając jednocześnie, w większości przypadków, spory w doktrynie na temat poszczególnych instytucji prawnych. Rozważania szczegółowe poprzedzone zostały wykazem bibliografii dotyczącej działów omawianej ustawy. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników. Mogą jednak z niej skorzystać wszyscy zainteresowani prawną regulacją stosunku małżeństwa. Stan prawny na 1 stycznia 2013 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kodeks rodzinny i opiekuńczy Małżeństwo" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.