Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom II (Okładka twarda)

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom II

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom II (Okładka twarda)

Oferta specjalna -5%
  • Liczba stron :

    756

Drugie wydanie komentarza, obejmującego artykuły od 367 do 50537 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego, zawiera omówienie wszystkich zmian w kodeksie, które miały miejsce od czasu pierwszej edycji w 2010 r. Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki - prezentują najważniejsze nowelizacje przepisów kodeksu postępowania cywilnego, dotyczące m.in.: - likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, - poddania spraw między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej regułom ogólnym obowiązującym w procesie, - modyfikacji innych przepisów kodeksu związanych ze sprawami gospodarczymi, - zmiany skutków wniesienia apelacji do sądu niewłaściwego, - modyfikacji regulacji zażalenia na orzeczenia sądu drugiej instancji. Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy, postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom II" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.