Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 4 (Okładka twarda)

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 4

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 4 (Okładka twarda)

Oferta specjalna -23%
Drugie wydanie komentarza do ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego, obejmuje omówienie przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego (artykuły 730-757) oraz zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym (artykuły 758-1088). Uwzględnia wszystkie zmiany w kodeksie, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2011 r. Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej - w sposób kompletny i szczegółowy omawiają m.in.: - tryb i zasady udzielania zabezpieczenia, - wymogi formalne i treść wniosku o udzielnie zabezpieczenia, - sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, Wiele uwagi poświęcono przepisom regulującym postępowanie egzekucyjne, poczynając od przepisów ogólnych, organów egzekucyjnych i ich właściwości, tytułów egzekucyjnych, wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego, a kończąc na całościowym przedstawieniu rodzajów i sposobów egzekucji sądowej. Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy, postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 4" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.