Kodeks postępowania cywilnego Komentarz t.1 (Okładka twarda)

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz t.1

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz t.1 (Okładka twarda)

  • Liczba stron :

    1180

Drugie wydanie komentarza, obejmującego artykuły od 1 do 366 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr hab. Tadeusza Wiśniewskiego zawiera omówienie wszystkich zmian w kodeksie, które miały miejsce od czasu pierwszej edycji w 2011 r. Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki-prezentują najważniejsze nowelizacje przepisów kodeksu postępowania cywilnego - w tym dotychczas największą, która weszła w życie 3 maja 2012 r. - dotyczące m.in.: - reguł działania stron i uczestników postępowania oraz prezentacji materiału procesowego przez strony, - wprowadzenia pojęcia organizacji pozarządowych i zasad udziału tych podmiotów w postępowaniu, - doręczeń pism sądowych, - wpływu ogłoszenia upadłości na tok postępowania z udziałem podmiotu, w stosunku do którego ogłoszono upadłość, - elektronicznych pism procesowych w postępowaniu. Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny. Stan prawny na 1 marca 2013 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kodeks postępowania cywilnego Komentarz t.1" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.