Kodeks cywilny Komentarz t.4 (Okładka twarda)

Kodeks cywilny Komentarz t.4

Kodeks cywilny Komentarz t.4 (Okładka twarda)

Oferta specjalna -5%
Komentarz zawiera omówienie przepisów księgi czwartej kodeksu cywilnego "Spadki", regulującej skutki prawne śmierci osoby fizycznej w sferze cywilnoprawnych stosunków majątkowych. W tym wydaniu szczególną uwagę poświęcono instytucji aktów poświadczenia dziedziczenia sporządzanych przez notariuszy oraz przepisom dotyczącym poszerzenia kręgu spadkobierców ustawowych. W warunkach umacniania się prawa własności, rozwoju różnorakich form działalności gospodarczej i zawodowej prawo spadkowe odgrywa istotną rolę w systemie prawa cywilnego, a celem prezentowanego komentarza jest ułatwienie stosowania przepisów tego prawa.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kodeks cywilny Komentarz t.4" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.