Klucze do kultury 3 Język polski Podręcznik do kształcenia językowego (Okładka miękka)

Klucze do kultury 3 Język polski Podręcznik do kształcenia językowego

Klucze do kultury 3 Język polski Podręcznik do kształcenia językowego (Okładka miękka)

Oferta specjalna -17%

Numer dopuszczenia: 19/6/2009. Podręcznik do kształcenia językowego ma charakter językowo-kulturowy - uczy o języku w powiązaniu z tekstem, zestawia teksty na podobne tematy należące do różnych sfer kultury proponuje spiralny układ treści - klasa pierwsza ma częściowo charakter powtórzeniowy, w klasie drugiej obok nowych zagadnień gramatycznych wprowadza się elementy kultury języka i stylistyki, a w klasie trzeciej zostały omówione wybrane zagadnienia pragmatyczne, stylistyczne i związane z etyką mówienia część ćwiczeń służy powtórzeniu i ugruntowaniu wiadomości i umiejętności wiadomości teoretyczne podaje w jasny sposób - autorzy posługują się przystępnym dla uczniów językiem i stosują czytelne rozwiązania graficzne rozwija kompetencję językową (kształci umiejętność skutecznego komunikowania się, czyli tworzenia poprawnych gramatycznie i stosownych sytuacyjnie wypowiedzi) doskonali umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi: użytkowych, literackich i paraliterackich.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Klucze do kultury 3 Język polski Podręcznik do kształcenia językowego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.