Kinetyka fizyczna (Okładka twarda)

Kinetyka fizyczna

Kinetyka fizyczna (Okładka twarda)

Oferta specjalna -16%

Kup na prezent
Seria FIZYKA TEORETYCZNA, autorstwa L.D. Landaua i J.M. Lifszyca, to klasyczne podręczniki znane i cenione przez fizyków na całym świecie. Książki te zyskały ogromną popularność przede wszystkim dzięki zwięzłej, bardzo klarownej i logicznej prezentacji materiału, tak bardzo charakterystycznej dla Landaua i Lifszyca. Kinetyka fizyczna jest ostatnim tomem zamykającym znakomity cykl Landaua i Lifszyca, nigdy dotąd nietłumaczonym na język polski. Zajmując się procesami transportu, jest działem fizyki statystycznej opisującym m.in.. takie zjawiska nierównowagowe, jak przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, lepkość. Niniejszy tom jest kontynuacją Fizyki statystycznej, cz. 1 i cz. 2 (tom V i IX) oraz Hydrodynamiki (tom VI). W książce omówiono takie zagadnienia, jak: - równanie Boltzmanna i twierdzenie H - równanie Fokkera-Plancka - dyfuzja - procesy transportu w plaźmie - procesy transportu w dielektrykach - procesy transportu w metalach - procesy transportu w cieczach kwantowych - rozchodzenie się i tłumienie fal - niestabilność - kinetyka przemian fazowych Na uwagę zasługują zadania związane bezpośrednio z głównym nurtem wykładu. Są one podane wraz z rozwiązaniami i komentarzami, co z pewnością ułatwi studentom zrozumienie materiału.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kinetyka fizyczna" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.