Kim jesteś politologu? T.2 (Okładka miękka)

Kim jesteś politologu? T.2

Kim jesteś politologu? T.2 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -9%

Kup na prezent
Książka jest kontynuacją pierwszego tomu zatytułowanego Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce i należy ją czytać łącznie z nim, stanowi bowiem jego rozwinięcie i uzupełnienie o dane empiryczne, uzyskane w wyniku badań sondażowych przeprowadzonych przy użyciu kwestionariusza ankiety. O ile zatem tom pierwszy był swoistym raportem na temat stanu dyscypliny w wymiarach: przed-miotowo-metodologicznym, instytucjonalno-historycznym oraz dydaktycznym, prezentując rozważania nad statusem naukowym politologii, historię refleksji nad polityką w Polsce oraz czynniki składające się na współczesną kondycję tej nauki, definiowanej głównie przez pryzmat tradycji akademickiej, z uwzględnieniem jej nauczania, kadry naukowej, programów oraz jakości kształcenia - o tyle tom drugi ma przedstawić wyobrażenia na temat tego kierunku studiów oraz dyscypliny obecne w świadomości osób tworzących szeroko pojęte środowisko politologiczne. Ze wstępu

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kim jesteś politologu? T.2" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.