Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej (Okładka miękka)

Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej

Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -9%
  • Liczba stron :

    280

  • Miękka
  • 280
  • Difin
Przedmiotem opracowania są kierunki ewolucji sprawozdawczości finansowej oraz związanej z nią ściśle rewizji finansowej. Opracowania poszczególnych Autorów zostały pogrupowane w trzy tematycznie wyodrębnione części. Część pierwsza zawiera: – wybrane aspekty ewolucji rachunkowości, – wpływ instytucji międzynarodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej, – wiarygodność sprawozdawczości w świetle przepisów prawa podatkowego. Część druga dotyczy: – ewolucji sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej, – raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu, – nowych form prezentacji sprawozdań według IASB i FASB, – nowych regulacji w zakresie sporządzania sprawozdania z sytuacji finansowej, – nowych regulacji w zakresie sporządzania sprawozdania z całkowitych dochodów, – wymogów projektu standardu IASB dotyczącego komentarza zarządu do sprawozdania finansowego, – nowych rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, – obowiązków sprawozdawczych w organizacjach pożytku publicznego, – metod tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w działalności ubezpieczeniowej. Część trzecia opracowania została poświęcona zagadnieniom rewizji finansowej i porusza takie tematy, jak: – ewolucja zawodu biegłego rewidenta, – wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych, – wyniki badań szacowania ryzyka w procedurach rewizji sprawozdań finansowych.
  • Miękka
  • 280
  • Difin

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.