Kaukaz mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych (Okładka twarda)

Kaukaz mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych

Kaukaz mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych (Okładka twarda)

Oferta specjalna -8%
  • Liczba stron :

    480

Kup na prezent
  • Twarda
  • 480
  • Aspra
Publikacja ta jest efektem drugiego etapu badań nad przywództwem i elitami politycznymi Kaukazu, które były realizowane przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy niniejszego tomu koncentrują uwagę na opisie i wyjaśnieniu mechanizmów kreacji, cyrkulacji i działalności elit w poszczególnych podmiotach politycznych Kaukazu. Jest to praca inspirująca do swoistego studium przypadków, w której została podjęta analiza ważniejszych mechanizmów legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych. U podstaw tego studium leży konstatacja, że Kaukaz przeżywa poważne problemy transformacyjne związane m.in. z etnokracją, klanowością i polityzacją islamu. Owe problemy ogniskują się w systemach władzy, walce o kształt ustrojowy lokalnych reżimów politycznych oraz okresowych kryzysach przywództwa i elit. Przy tym w różnym natężeniu i specyficznych postaciach – zależnie od państwa, podmiotu federacyjnego czy grupy etnoregionalnej. Intencją autorów było ujawnienie i wyjaśnienie specyfiki tych procesów. Tom 7. serii wydawniczej „Władza – Przywództwo – Elity”.
  • Twarda
  • 480
  • Aspra

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kaukaz mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.