Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak (Okładka miękka)

Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak

Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak (Okładka miękka)

Oferta specjalna -79%

Studium wpisuje się w nurt badań realizowanych w lubelskim ośrodku językoznawczym UMCS, czyli badań nad językowym obrazem świata. Stanowi interesującą konfrontację naukowego postrzegania wybranego wycinka rzeczywistości oraz ujmowania tego samego fragmentu rzeczywistości w języku, zarówno potocznym, jak też w jego wariantach kreatywnych. Tym fragmentem jest kategoria PTAK i wybrane nazwy gatunkowe. Monografia jest ciekawa w dwu aspektach. Poznawczym, gdyż ujawnia reguły konceptualizacji, porządkowania świata przez język zgodnie z subiektywnymi oczekiwaniami człowieka. Praktycznym, pokazuje bowiem, jak język (w tym wypadku wybrana kategoria leksykalna) może kształtować ludzkie postawy i zachowania.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.