Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku (Okładka twarda)

Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku

Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku (Okładka twarda)

Oferta specjalna -8%

Ukazała się publikacja pt. „Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku” autorstwa Agnieszki Bartoszewicz i Henryka Bartoszewicza. Jest to drugie, uzupełnione wydanie książki z 2006 r., której nakład został wyczerpany. To starannie przygotowane studium źródłoznawcze prezentuje mapy, zarysy dziejów i topografii oraz stan zachowania źródeł kartograficznych do historii ponad 50 miast Mazowsza (prócz Warszawy) i ziemi dobrzyńskiej. Wydawcami są: Archiwum Główne Akt Dawnych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ze wstępu: „Przedmiotem pracy jest obraz kartograficzny miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX w., przy czym pominięte zostały kartografika Warszawy, które ze względu na swą liczebność wymagają oddzielnego opracowania. [...] Książka składa się z czterech rozdziałów prezentujących: podziały administracyjne Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej; zarys dziejów miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej; pomiary miast oraz powstawanie planów regulacyjnych i założeń urbanistycznych; mapy wielkoskalowe miast mazowieckich i dobrzyńskich oraz kartografów i geometrów. Drugą część pracy stanowią rozdziały, z których każdy poświęcony został konkretnemu miastu, złożone z dwóch części: 1) zarysu historii miasta ( aspekty ustrojowe i geograficzno - historyczne ) i 2) analizy zachowanych źródeł kartograficznych. Część trzecia to ilustracje przedstawiające po jednej, najbardziej reprezentatywnej, mapie wielkoskalowej dla każdego miasta wraz z jej opisem katalogowym. Do pracy załączono bibliografię, indeks autorów map i wykaz skrótów”.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.