Kara ograniczenia wolności (Okładka twarda)

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności (Okładka twarda)

Oferta specjalna -5%
Monografia jest wynikiem badań empirycznych autorki nad efektywnością i ekonomicznością kary ograniczenia wolności. W książce dokonano dogłębnej analizy skuteczności i stosowalności tej kary oraz poruszono główne problemy związane z jej wykonywaniem. W opracowaniu autorka udziela odpowiedzi na takie pytania, jak: – czy i na ile kara ograniczenia wolności może stanowić sankcję alternatywną względem kary pozbawienia wolności oraz czy jest od niej karą skuteczniejszą, – ile kosztuje wykonywanie kary ograniczenia wolności, – jak należy usprawnić wykonywanie kary i sprawić, by ponoszone przez zakłady pracy koszty związane z zatrudnieniem skazanych nie przewyższały korzyści z tego płynących. Publikacja przeznaczona jest dla kuratorów i aplikantów kuratorskich, sędziów, adwokatów i prokuratorów. Może być również przedmiotem zainteresowania pracodawców zatrudniających osoby skazane na karę ograniczenia wolności, a także studentów prawa, kryminologii, administracji i resocjalizacji oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się zagadnieniami probacji, penologii i pomocy społecznej. Stan prawny na 1 czerwca 2013 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Kara ograniczenia wolności" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.