Joven. es 1 Podręcznik + CD (Okładka miękka)

Joven. es 1 Podręcznik + CD

Joven. es 1 Podręcznik + CD (Okładka miękka)

Oferta specjalna -11%

Pierwsza część podręcznika serii Joven.es przeznaczonej do nauki języka hiszpańskiego. Podręcznik odpowiada poziomowi A1 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. Składa się z sześciu następujących rozdziałów: 1. Ludzie 2. Przeszłość 3. Media 4. Zawody 5. Wspomnienia 6. Planeta Ziemia Na każdy rozdział przypada: - część wprowadzająca z informacjami na temat omawianego materiału oraz umiejętności, które uczeń ma nabyć po przerobieniu danej partii podręcznika. - dwie części, które mają na celu rozwijanie poszczególnych czterech kompetencji językowych: pierwsza dotyczy rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej, z kolei druga rozumienia tekstu pisanego i redagowania wypowiedzi pisemnej - Profundiza, czyli pogłębianie i utrwalanie wiadomości związanych z gramatyką - Acción, czyli zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce - Revista de actualidad, czyli informacje związane z kulturą. W tej części główny nacisk położono na rozwijanie kompetencji rozumienia tekstu pisanego i redagowania wypowiedzi pisemnej - Prepara tu examen, czyli część powtórkowa - Evalúa tus conocimientos, czyli część autoewaluacyjna, dzięki której uczeń sam może zweryfikować posiadane umiejętności Ponadto w podręczniku znajdziemy: - płytę CD audio z nagraniami ćwiczeń oraz transkrypcję tychże nagrań - aneks gramatyczny ze wzorami odmian czasowników i zawartością gramatyczną poszczególnych części podręcznika - portfolio, w którym uczeń może samodzielnie zapisywać swoje osiągnięcia - teksty, dzięki którym uczeń przyswaja wiadomości kulturowe - El reportero eres tú, czyli dodatkowe ćwiczenia do poszczególnych części podręcznika - słowniczek, który krok po kroku uczeń tworzy sam

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Joven. es 1 Podręcznik + CD" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.