Iraq issue in the rhetoric of George W. Bush (Okładka miękka)

Iraq issue in the rhetoric of George W. Bush

Iraq issue in the rhetoric of George W. Bush (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%

Kup na prezent
Należy przede wszystkim pozytywnie ocenić wybór i sposób ujęcia problematyki będącej przedmiotem książki, gdyż jest to z jednej strony istotny przyczynek do badań nad rolą retoryki w marketingu politycznym, z drugiej zaś zarówno diagnoza jak i wnioski sformułowane przez Autora są niezwykle cenne z punktu widzenia praktyki politycznej i powinny stać się przedmiotem refleksji nad przebiegiem programowania procesów decyzyjnych administracji amerykańskiej w wykonaniu Republikanów. Podkreślić należy w szczególności pionierski charakter pracy, stanowiącej – według mojej wiedzy – pierwszą w naszym kraju próbę opisu i analizy wystąpień publicznych prezydenta USA w kontekście decyzji politycznych i militarnych podejmowanych przez waszyngtońską administrację. prof. dr hab. Jerzy Olędzki Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Iraq issue in the rhetoric of George W. Bush" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.