Inwestowanie na rynku akcji (Okładka miękka)

Inwestowanie na rynku akcji

Inwestowanie na rynku akcji (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%

W książce przedstawiono - z perspektywy inwestora giełdowego - ekonomiczno-finansowe zasady oceny potencjału rozwojowego spółek giełdowych działających w różnych branżach gospodarczych. Poprzez wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz zastosowanie wybranych wskaźników można nie tylko oszacować majątkowy potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, ale również wskazać te spółki, które znajdują się na ścieżce wzrostu. Inwestując w te podmioty można osiągnąć dodatnią stopę zwrotu przekładającą się na wzrost wartości ich portfela inwestycyjnego. Proponowane alternatywne podejście umożliwia również szybkie dostrzeżenie zbliżających się problemów finansowych podmiotów, których akcje są już w posiadaniu inwestora.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Inwestowanie na rynku akcji" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.