Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych (Okładka twarda)

Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych

Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych (Okładka twarda)

Oferta specjalna -5%
Opisana w publikacji metoda HIP (Human Impact + Profit; efekt ludzki + zysk) jest fundamentem nowego sposobu inwestowania, który zakłada dążenie do pomnażania zysków na drodze budowy lepszego świata. Autor książki skupia się na „ludzkiej twarzy” biznesu i inwestowania, a nie na samym zysku ze spekulacji giełdowych. Wykazuje, że podejście, w którym do portfela inwestycyjnego dobiera się firmy kierujące się w swojej działalności względami społecznymi, ekologicznymi i czysto ludzkimi, gwarantuje długofalowy zysk. Autor nie tylko analizuje indeksy największych i najbardziej rentownych firm, lecz także tworzy własne indeksy takich firm – HIP 100 i HIP 500. Są one opracowane na podstawie metody HIP i stworzonych przez autora wskaźników mierzących efekty świadomej, celowej działalności firm w kategoriach zdrowia, środowiska, dobrobytu, równości i zaufania. W książce zaprezentowano: • nowatorskie metody i zestawy kilkunastu wskaźników użytecznych przy kompletowaniu portfela inwestycyjnego, • praktyczne narzędzia oceny potencjału firm z punktu widzenia kryteriów HIP, • skuteczne sposoby prognozowania zysków z inwestycji, • przykłady dużych firm, które dzięki zastosowaniu filozofii HIP odniosły znaczący sukces. Praca jest adresowana do indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów giełdowych oraz fundacji. To także interesująca lektura dla zarządzających spółkami giełdowymi, dająca wgląd w nowe tendencje w podejściu do inwestycji giełdowych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.