Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana (Okładka twarda)

Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana

Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana (Okładka twarda)

Oferta specjalna -9%
W książce poddano analizie interpretacje prawa celnego i podatkowego wydawane nie tylko przez polskie organy podatkowe na podstawie ordynacji podatkowej, lecz także przez organy organizacji międzynarodowych (np. Komentarz do Modelu Konwencji OECD, noty i opinie klasyfikacyjne WCO) i organy Unii Europejskiej (w tym wytyczne Komisji). Autor skupia uwagę na pozycji podmiotu działającego w zaufaniu do tychże interpretacji. Stara się ustalić, w jakim zakresie skorzystanie z konkretnych form interpretacji stabilizuje sytuacje jednostki i zapewnia jej ochronę w ewentualnym sporze z organem podatkowym lub celnym. Wskazuje przy tym na ryzyka związane z nieprecyzyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi gwarancji ochrony interesów podmiotów działających w zaufaniu do interpretacji prawa podatkowego wydawanych na podstawie ordynacji podatkowej.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.