Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną (Okładka miękka)

Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną

Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną (Okładka miękka)

Oferta specjalna -23%
W publikacji dokonano identyfikacji kluczowych czynników wpływających na rozwój wykorzystania internetowych narzędzi wspomagających opiekę zdrowotną w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także: - usystematyzowano podstawowe terminy związane z wykorzystaniem Internetu w opiece zdrowotnej, - przeprowadzono charakterystykę wybranych narzędzi oraz pacjenta korzystającego z internetowej opieki zdrowotnej, - oceniono aktualny stan wykorzystania internetowych narzędzi przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w Polsce, - dokonano identyfikacji korzyści wynikających z wykorzystania narzędzi tego typu oraz barier ograniczających ich stosowanie. Książka przeznaczona jest dla menedżerów podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przedsiębiorców w sektorze ochrony zdrowia, pracowników placówek opieki zdrowotnej i wszystkich osób zainteresowanych koncepcją internetowej opieki zdrowotnej.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.