Integracja przedsiębiorstw handlowych a proces konkurencji (Okładka twarda)

Integracja przedsiębiorstw handlowych a proces konkurencji

Integracja przedsiębiorstw handlowych a proces konkurencji (Okładka twarda)

Oferta specjalna -16%

W książce Autorzy zajmują się wpływem integracji przedsiębiorstw handlowych na procesy konkurencji w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Omawiają kolejno: związek przyczynowo-skutkowy integracji w handlu z budowaniem przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlowe, źródła konkurowania zintegrowanych sieci handlowych, problematykę zarządzania zakupami, dostawami i zapasami, zagadnienia kształtowania oferty asortymentowej i standardów obsługi nabywców przez przedsiębiorstwa handlowe, relacje tych przedsiębiorstw z klientami i szeroko pojętym otoczeniem rynkowym, wpływ tych relacji na społeczną odpowiedzialność sieci zintegrowanych oraz znaczenie działalności inwestycyjnej dla konkurencyjności tych sieci.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Integracja przedsiębiorstw handlowych a proces konkurencji" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.