Instytucje patriarchalne małżeństwa i rodziny biblijnej (Okładka miękka)

Instytucje patriarchalne małżeństwa i rodziny biblijnej

Instytucje patriarchalne małżeństwa i rodziny biblijnej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -29%
Sposób życia małżeństw i rodzin przedstawionych na kartach Pisma Świętego wydaje się być nie tylko bardzo odległy współczesnemu człowiekowi ze względu na czas i warunki bytu, ale także staje się niezrozumiały przez złą interpretację przede wszystkim systemu patriarchalnego, w którym żyła rodzina biblijna. Książka Moniki Erlich przybliża współczesnemu czytelnikowi problem patriarchatu, jego genezy w kulturach Starożytnego Bliskiego Wschodu. Wyjaśnienie i prawidłowe rozumienie tego systemu pozwala autorce na ukazanie poszczególnych instytucji, które tworzyły małżeństwo i rodzinę biblijną. Tu autorka posługuje się przede wszystkim licznymi tekstami zarówno ze Starego i Nowego Testamentu. Ze względu jednak na fragmentaryczność danych biblijnych co do formy życia rodzinnego, Monika Erlich rozszerzyła pole badań sięgając także do tekstów pozabiblijnych i przedstawiając także życie rodzinne, tzw. kultur biblijnych, które mniej lub bardziej wpływały na kształtowanie się sposobu życia małżeńskiego i rodzinnego w Biblii.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Instytucje patriarchalne małżeństwa i rodziny biblijnej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.