Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000 (Okładka miękka)

Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000

Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -28%

Książka stanowi analizę instrumentów polityki zagranicznej, jakie Stany Zjednoczone stosowały wobec państw Ameryki Łacińskiej w latach 1945-2000. Zastosowanie kryterium przedmiotowego pozwoliło wyodrębnić trzy zasadnicze kategorie instrumentów polityki zagranicznej, a mianowicie: polityczne, militarne oraz ekonomiczne. Specyfika stosunków międzyamerykańskich wymaga, by do instrumentów latynoamerykańskiej polityki USA zaliczyć także Organizację Państw Amerykańskich. Skomplikowany charakter relacji Stanów Zjednoczonych z ich południowymi sąsiadami powoduje, że każda kategoria instrumentów przenika się z innymi. Instrumenty o charakterze politycznym często zawierają w sobie pierwiastek militarny i ekonomiczny. Stosowanie instrumentów ekonomicznych byłoby niemożliwe bez pewnych instrumentów o charakterze politycznym. Wreszcie, instrumenty militarne bardzo często sprowadzały się do kwestii finansowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że to nie sam podział instrumentów na polityczne, militarne i ekonomiczne, a także uznanie OPA za instrument latynoamerykańskiej polityki USA odzwierciedlają w pełni wyjątkowość polityki Stanów Zjednoczonych wobec państw Ameryki Łacińskiej. Ową wyjątkowość doskonale przedstawiają bowiem formy, jakie poszczególne instrumenty przybierały.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.