Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (Okładka miękka)

Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%

W książce przedstawiono regulacje rachunkowości instrumentów finansowych według MSR/MSSF. Szczegółowo omówiono: - istotę, rodzaje instrumentów finansowych oraz dynamikę i strukturę światowego rynku instrumentów pochodnych (jako szczególnego rodzaju instrumentów finansowych), - ewolucję regulacji rachunkowości instrumentów finansowych, - zagadnienia dotyczące rachunkowości instrumentów finansowych, takie jak: klasyfikacja, ujęcie początkowe, wycena, utrata wartości, rachunkowość zabezpieczeń, - wymagania w zakresie ujawniania informacji o instrumentach finansowych i związanym z nimi ryzyku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.