Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich (Okładka miękka)

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich (Okładka miękka)

Oferta specjalna -4%

Kup na prezent
Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich to praktyczny zasób wiedzy, w którym Autorki - dzieląc się swym wieloletnim doświadczeniem - przedstawiają m.in.: praktyczne wskazówki niezbędne w końcowym rozliczeniu projektów inwestycyjnych w wyniku realizacji, którego powstaną prace rozwojowe, środki trwałe wytworzone, zakupione, ulepszone, lub projektodawca stanie się właścicielem praw majątkowych, instrukcje jak rozliczyć koszty ogólne ponoszone od początku realizacji projektu, podczas gdy środki trwałe (obiekty) były przyjmowane z budowy w różnych okresach, nawet w kilku latach, odpowiedź dlaczego tak ważna jest znajomość "luki finansowej" i jak ona wpływa na poziom dofinansowania, przykładowy system organizacji wyodrębnionej ewidencji księgowej, opis regulacji zawartych w MSSF oraz formę i zakres dokumentacji przyjęcia środków trwałych z budowy, a także uzupełnienie polityki rachunkowości projektu o zasady jego końcowego rozliczenia, zmiany w podejściu organów podatkowych w zakresie amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacją oraz wkładem własnym, zalecenia by w celu optymalizacji finansowej (pozyskania kapitałów), a także podatkowej w okresie 2014-2020 w projektach realizowanych przez jednostki samorządowe zwiększyła się rola partnerstwa publiczno - prywatnego i odpowiedniego konstruowania umów konsorcjalnych. Polecamy Beneficjentom realizującym projekty w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT), Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna (PO EWT), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - (RPO), a także osobom zarządzającym projektami, służbom finansowo-księgowym, kadrze dydaktycznej i trenerskiej oraz audytorom zewnętrznym i wewnętrznym. Maria Lech Biegły rewident, wykonawca audytów projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich w spółkach akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wyższych uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych i samorządowych sektora finansów publicznych oraz zakładach opieki zdrowotnej. Autorka publikacji i wykładowca z zakresu rachunkowości, audytu i kontroli projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w PO IG, PO KL, PO IiŚ, RPO. Dominika Wszołek-Lech Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były pracownik Wydziału Podatkowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego stosowanego podczas rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.