Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej (Okładka miękka)

Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej

Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -3%

Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej pomoże wprowadzić jednolite zasady prowadzenia inwestycji i remontów w przedsiębiorstwie oraz odpowiadające im procedury postępowania m.in. w takich obszarach jak: planowanie kosztów inwestycji, właściwe udokumentowanie zadania inwestycyjnego oraz prac remontowych, a także zasady obiegu i kontroli tej dokumentacji. Dzięki suplementowi elektronicznemu (format MS Word) instrukcję można łatwo uzupełnić o własne dane, zmodyfikować, wdrukować. Instrukcje Bezpieczeństwa Podatkowego – seria instrukcji, których celem jest minimalizacja ryzyka podatkowego poprzez stworzenie zasad i procedur wewnętrznych. Każda z instrukcji stanowi wzorzec zarządzenia wewnętrznego, w którym wskazano m.in.: zakresy zadań komórek organizacyjnych mających wpływ na rozliczenia podatkowe wykazy obowiązków poszczególnych pracowników formalne wymogi dokumentacyjne obieg dokumentów i informacji.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.