Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy (Okładka twarda)

Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy

Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy (Okładka twarda)

Oferta specjalna -9%

Kup na prezent
Motywacją autora do podjęcia badań prezentowanych w tej pracy było dążenie do integracji różnych sposobów podejścia do zagadnienia luki technologicznej występujących w literaturze, dla powiązania koncepcji luki technologicznej z koncepcjami konwergencji i dyfuzji technologii w kontekście globalizującej się gospodarki opartej na wiedzy. W tym celu wydawało się niezbędne uzupełnienie dotychczasowych podejść przeważnie ogólnych i agregatowych o spojrzenie z perspektywy strukturalnego zróżnicowania sektorowego technologii produkcji, opartych na odmiennych mechanizmach innowacyjnych. Wykorzystano tu technologiczną taksonomię Pavitta wyróżniającą grupy gałęzi przemysłu różniące się źródłami powstawania nowej wiedzy asymilowanej we wdrażanych w danym sektorze innowacjach. Rozróżnienie to pomaga uchwycić istotę mikroekonomicznego mechanizmu innowacji i dyfuzji technologii w poszczególnych sektorach przemysłu, oraz pozwala na lepsze zrozumienie dynamiki luki technologicznej w skali międzynarodowej.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.