Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe (Okładka twarda)

Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe

Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe (Okładka twarda)

Oferta specjalna -14%
Implementacja dyrektywy unijnej do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego nakłada wiele obowiązków na organy tego państwa. Monografia przedstawia charakterystykę i systematykę obowiązków, których adresatem jest sąd krajowy stosujący przepisy objęte zakresem regulacyjnym dyrektywy unijnej. Rozstrzygając tzw. sprawy unijne, sądy krajowe obowiązane są stosować mechanizmy mające swe źródła w prawie unijnym, które wykraczają lub istotnie modyfikują krajowy standard stosowania prawa przez sąd. Przykładowo, bez ustalenia czy dyrektywa wiąże w sprawie lub jaki jest unijny wzorzec interpretacyjny, nie można przyjąć, że normatywna podstawa rozstrzygnięcia w sprawie została prawidłowo zastosowana. Książka zawiera omówienie zagadnień nie tylko w aspekcie teoretycznym, lecz także w odniesieniu do konkretnych problemów udokumentowanych odpowiednio dobranym orzecznictwem sądów wszystkich instancji i jego analizą.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.