Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe (Okładka twarda)

Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe

Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe (Okładka twarda)

Kup na prezent
Implementacja dyrektywy unijnej do krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego nakłada wiele obowiązków na organy tego państwa. Monografia przedstawia charakterystykę i systematykę obowiązków, których adresatem jest sąd krajowy stosujący przepisy objęte zakresem regulacyjnym dyrektywy unijnej. Rozstrzygając tzw. sprawy unijne, sądy krajowe obowiązane są stosować mechanizmy mające swe źródła w prawie unijnym, które wykraczają lub istotnie modyfikują krajowy standard stosowania prawa przez sąd. Przykładowo, bez ustalenia czy dyrektywa wiąże w sprawie lub jaki jest unijny wzorzec interpretacyjny, nie można przyjąć, że normatywna podstawa rozstrzygnięcia w sprawie została prawidłowo zastosowana. Książka zawiera omówienie zagadnień nie tylko w aspekcie teoretycznym, lecz także w odniesieniu do konkretnych problemów udokumentowanych odpowiednio dobranym orzecznictwem sądów wszystkich instancji i jego analizą.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.