Imago Turci Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce 1453-1572 (Okładka miękka)

Imago Turci Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce 1453-1572

Imago Turci Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce 1453-1572 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%

Celem prezentowanej rozprawy jest zbadanie obrazu wroga świata chrześcijańskiego – Imperium Osmańskiego – w literaturze polskiej okresu jagiellońskiego. Zasadniczym przedmiotem zainteresowania autora są publikowane drukiem turcyki jako gatunek literacki. Na szerokim tle międzynarodowym zbadano polską literaturę antyturecką i poddano analizie obraz Turka w literaturze polskiej w podziale formalnym na gatunki piśmiennicze oraz obecność tego typu piśmiennictwa w księgozbiorach zarówno historycznych, jak i współczesnych. Szczególny nacisk położono na interpretację zgromadzonych materiałów źródłowych w ujęciu bibliologicznym oraz w kontekście komunikacji społecznej w danej Polsce, podkreślając rolę książki jako narzędzia tejże komunikacji.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Imago Turci Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce 1453-1572" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.