Historia: Średniowiecze powszechne (MP3)

Historia: Średniowiecze powszechne
Kolejny odcinek historycznego cyklu w wersji audio.

Znakomity pomysł dla tych, którzy szukają ciekawych, skondensowanych wykładów z historii, chcą poznać wybrany rozdział dziejów lub szybko przypomnieć sobie informacje przez ważnym sprawdzianem. Oparte na rzetelnych źródłach informacje podane w przystępnej formie.

Serię wyróżnia klarowny styl, zrozumiały język i bogactwo informacji.

Tom „Historia: Średniowiecze powszechne” autorstwa Krzysztofa Pogorzelskiego omawia między innymi następujące wydarzenia i kwestie: urbanizacja Europy, monarchia Karola Wielkiego, cywilizacja islamska, system feudalny, traktat w Verdun, pierwsze państwa słowiańskie, krucjaty, konflikty cesarstwa z papieżem. Nie zabraknie też omówienia zagadnień związanych ze stylami w kulturze i sztuce, ważnych nazwisk, dzieł i pojęć.

Audiobook to propozycja dla uczniów i dorosłych odbiorców. Pozwala oszczędzić czas, sprawnie przyswoić wiedzę, ale przede wszystkim gromadzi najważniejsze informacje w jednym opracowaniu.

SPIS TREŚCI:

1. Charakterystyka okresu Średniowiecza.

2. Cesarstwo Bizantyjskie.

3. Cywilizacja Arabów i kultura Islamu.

4. Państwo Merowingów i przejęcie władzy przez Karolingów.

5. Ekspansja monarchii Karola Wielkiego.

6. „Renesans karoliński” i jego przejawy.

7. Traktat w Verdun i upadek monarchii karolińskiej.

8. Powstanie pierwszych państw słowiańskich.

9. Państwa Europy Środkowo – Wschodniej w Średniowieczu. Ruś Kijowska. Państwo Moskiewskie. Czechy. Węgry. Litwa.

10. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego.

11. Konflikty miedzy papiestwem a cesarstwem w średniowiecznej Europie.

12. Krucjaty. Geneza i charakter krucjat. Krucjaty na Bliskim Wschodzie.

13. Normanowie. Podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę.

14. System feudalny w średniowiecznej Europie.

15. Przemiany gospodarcze na zachodzie Europy od XI do XIII wieku.

16. Urbanizacja Europy i powstanie cywilizacji miejskiej.

17. Kształtowanie się monarchii stanowych i początki parlamentaryzmu w Anglii i Francji.

18. Rozkwit kultury średniowiecznej od XI o XIV wieku. Styl romański i styl gotycki.

19. Kryzys społeczno – gospodarczy i polityczny w Europie Zachodniej w XIV i XV wieku.

20. Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA – ŚREDNIOWIECZE POWSZECHNE:

1. Arnold Stanisław, Kurkiewicz Władysław, Tatomir Adam, Żurawski Wiesław, Dzieje Świata. Chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń, LSW 1976.

2. Baszkiewicz Jan, Historia Francji, Ossolineum 1999.

3. Czapliński Władysław, Galos Adam, Korta Wacław, Historia Niemiec, Ossolineum 1990.

4. Encyklopedia PWN. Seria multimedialna. Cywilizacje Europejczyków.

5. Kwiatkowski Stefan, Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2006.

6. Manteuffel Tadeusz, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2005.

7. Wielka historia świata. Kształtowanie Średniowiecza, tom 4 pod redakcją naukową Macieja Salamona, Warszawa 2005.

8. Wielka historia Świata. Późne Średniowiecze, tom 5 pod redakcją naukową Krzysztofa Baczkowskiego, Warszawa 2005.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Historia: Średniowiecze powszechne" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.