Historia: Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku (MP3)

Historia: Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku
Oryginalna propozycja nauki historii, przystępne opracowanie poszczególnych epok do słuchania w każdej wolnej chwili.

Teraz jeszcze łatwiejsze będzie przygotowanie się do sprawdzianu czy egzaminu!

Tom „Historia: Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku” autorstwa Krzysztofa Pogorzelskiego omawia między innymi następujące wydarzenia i kwestie: panowanie dynastii Wazów, potop szwedzki, powstanie Chmielnickiego, wojny z Turcją, konflikt z Rosją, sarmatyzm, barok w kulturze i sztuce polskiej.

Prezentowane nagranie przybiera formę wykładu, w którym nie ma nagromadzenia dat i faktów, ale słuchacz może przyswoić wiele informacji na zasadzie skojarzeń i związków przyczynowo-skutkowych.

Serię historyczną prezentowaną w nagraniach cechuje bogata bibliografia i chronologiczne ułożenie poszczególnych rozdziałów. Opracowanie audio szczególnie polecane jest uczniom, ale również wszystkim tym, którzy w skondensowanej formie chcą sobie przypomnieć historię XVII wieku.

Oprócz „Rzeczpospolitej Obojga Narodów” ukazały się również inne audiobooki z tekstem Krzysztofa Pogorzelskiego: „Polska Piastów”, „Polska Jagiellonów”, „Historia Polski. Wiek XX”.SPIS TREŚCI:

1. Rzeczpospolita w okresie panowania dynastii Wazów – problemy wewnętrzne.

2. Rządy Zygmunta III Wazy w latach 1587 – 1632.

3. Polska za panowania Władysława IV Wazy w latach 1632 – 1648.

4. Polityka wewnętrzna Jana Kazimierza w latach 1648 – 1668.

5. Polska za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego.

6. Wojny ze Szwecją w pierwszej połowie XVII wieku.

7. „Potop” szwedzki w latach 1655 – 1660.

8. Konflikt polsko – rosyjski w pierwszej połowie XVII wieku.

9. Stosunki polsko – kozackie do 1648 roku.

10. Powstanie Chmielnickiego w 1648 roku.

11. Wojny polsko – rosyjskie w drugiej połowie XVII wieku.

12. Wojny Rzeczpospolitej z Turcją w XVII wieku.

13. Gospodarka folwarczno – pańszczyźniana w Polsce.

14. Kryzys Rzeczpospolitej pod koniec XVII wieku.

15. Barok w Polsce. Sarmatyzm.

16. Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA - RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW W XVII WIEKU:

1. Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa 1981.

2. Encyklopedia PWN. Seria multimedialna. Cywilizacje Europejczyków.

3. Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski 1505 – 1764, Warszawa 1984.

4. Leśniak Franciszek, Wielka Historia Polski 1586 – 1696, Kraków 1998.

5. Nowak Tadeusz M., Wimmer Jan, Historia oręża polskiego 963 – 1795, Warszawa 1981.

6. Samsonowicz Henryk, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985.

7. Słownik historii Polski, Warszawa 1973.

8. Wielka historia Świata, Świat w XVII wieku, tom 7 pod redakcją naukową Antoniego Podrazy, Kraków 2005.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Historia: Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.