Historia Polski. Średniowiecze - rozkwit i schyłek (MP3)

Historia Polski. Średniowiecze - rozkwit i schyłek
Druga część cyklu, w którym Michał Kopczyński omawia średniowiecze na ziemiach polskich.

Audiobook prezentuje informacje, które z pewnością przydadzą się uczniom w ramach powtórzenia materiału na takie tematy jak: zakon krzyżacki na ziemiach polskich, unia polsko-litewska, wojna trzynastoletnia, hołd pruski, początki dynastii Jagiellonów, przywileje szlacheckie. Nowoczesny sposób przyswajania wiedzy. Podręcznik historii, który można ze sobą zabrać na spacer lub trening i chłonąć informacje, nie tracąc czasu na monotonne siedzenie nad książkami. Celem autora było stworzenie opracowania, które okaże się przydatne dla słuchaczy w różnym wieku. Przystępny język sprawia, że z przyjemnością i zrozumieniem wysłuchają tego nagrania uczniowie gimnazjów, szkół średnich i studenci. W wersji audio została wydana również inny tom dotyczący dziejów średniowiecznych – część pierwsza cyklu nosi tytuł „Historia Polski. Średniowiecze – początek i rozwój”.

Obie części są czytane przez Karola Stępkowskiego.


1. Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim

Kolonizacja miejska

Przemiany społeczne w epoce rozbicia dzielnicowego

2. Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego 1226-1348

Polityka zagraniczna Polski 1320-1370

Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370

Rządy Andegawenów i kwestia następstwa tronu 1370-1385

3. O polską koronę 1382-1385

Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie

Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła, 1385-1413

Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie, 1414-1453

4. Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej do hołdu pruskiego 1454-1525

Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515

Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514

5. Przywileje szlacheckie 1355-1496

Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza, czyli dzieło literackie jako źródło historyczne

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Historia Polski. Średniowiecze - rozkwit i schyłek" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.