Historia: Polska Jagiellonów (MP3)

Historia: Polska Jagiellonów
Znakomity sposób na poznanie historii dynastii Jagiellonów i sprawną powtórkę informacji.

Audiobook zawiera przejrzyste opracowanie jednego z barwniejszych w ojczystych dziejach rozdziałów: okresu, gdy na tronie Polski zasiadali Jagiellonowie. To nie tylko chronologiczne omówienie uzupełnione datami. Nagranie zawiera zarówno takie informacje, ale również wspomina ważne postaci, porządkuje wiedzę na temat kultury i sztuki, prądów filozoficznych i wpływów innych kultur, jakie przenikały do Polski, również za sprawą panujących, jak choćby żona przedostatniego króla z dynastii: pochodząca z Włoch królowa Bona.

Tom „Historia: Polska Jagiellonów” autorstwa Krzysztofa Pogorzelskiego omawia między innymi następujące wydarzenia i kwestie: unie polsko-litewska i polsko-węgierska, przywileje szlacheckie w XV wieku, panowanie Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, reformacja i kontrreformacja w Polsce.

Nagranie charakteryzuje zrozumiały język, dzięki czemu może być przeznaczone również dla młodszych słuchaczy.

SPIS TREŚCI:

1. Polska w okresie panowania Andegawenów.

2. Unia polsko – litewska w Krewie w roku 1385.

3. Unia wileńsko – radomska w 1401 roku i zawarcie unii w Horodle w 1413 roku.

4. Druga unia polsko – węgierska w latach 1440 – 1444.

5. Konflikty polsko – krzyżackie w XV wieku.

6. Ruch husycki na ziemiach polskich w XV wieku.

7. Polityka dynastyczna Jagiellonów w XV i na początku XVI wieku.

8. Charakterystyka stanu szlacheckiego w XV i w XVI wieku.

9. Najważniejsze przywileje szlacheckie od XIV do XVI wieku.

10. Najważniejsze instytucje polityczne demokracji szlacheckiej do 1572 roku.

11. Ruch egzekucyjny.

12. Problemy polityki wewnętrznej Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta.

13. Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów.

14. Zawarcie polsko – litewskiej unii realnej w Lublinie w 1569 roku.

15. Reformacja i kontrreformacja w Polsce w XVI wieku.

16. Zmiany w organizacji państwa w okresie wolnych elekcji.

17. Polska w okresie panowania Henryka Walezego.

18. Reformy wewnętrzne i polityka zagraniczna Stefana Batorego.

19. Kultura, sztuka i nauka okresu Renesansu w Polsce.

20. Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA – POLSKA JAGIELLONÓW:

1. Bardach Juliusz, Sejm dawnej Rzeczpospolitej, [w:] Dzieje Sejmu Polskiego, Warszawa 1993.

2. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945, Warszawa 1981.

3. Encyklopedia multimedialna PWN, Cywilizacje Europejczyków.

4. Kiryk Feliks, Ryś Jan, Wielka historia Polski 1320 – 1506, Kraków 1997.

5. Nowak Tadeusz M., Wimmer Jan, Historia oręża polskiego 963 – 1795, Warszawa 1981.

6. Ryś Jan, Leśniak Franciszek, Wielka historia Polski 1506 – 1586, Kraków 1998.

7. Samsonowicz Henryk, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985.

8. Słownik historii Polski, Warszawa 1973.

9. Wyrozumski Jerzy, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1984.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Historia: Polska Jagiellonów" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.