Historia: Historia Polski. Wiek XX (MP3)

Historia: Historia Polski. Wiek XX
Lekcja historii w wersji audio.

Krzysztof Pogorzelski prezentuje najważniejsze wydarzenia, daty i postaci z zakresy polskiej historii XX wieku. Nagranie umożliwia przyswojenie i powtórzenie chronologicznie omówionych informacji. Audiobook doceniony szczególnie przez maturzystów, którzy cenią zwarte opracowania oparte na dokumentach i rzetelnych źródłach. Tom „Historia: Historia Polski. Wiek XX” autorstwa Krzysztofa Pogorzelskiego prezentuje między innymi następujące wydarzenia i kwestie: powstanie wielkopolskie, trzy powstania śląskie, ustrój polityczny II Rzeczpospolitej, II wojna światowa, PRL, wojna polsko-sowiecka, przemiany ustrojowe w 1989 roku, sanacja, przewrót majowy, polski ruch oporu w czasie II wojny światowej, relacje Polaków z sąsiadami ze wschodu.

Publikację w wersji audio czyta Janusz German.

W niniejszej serii ukazały się również inne rozdziały dotyczące ojczystej historii, w których autor przejrzyście omawia najważniejsze zagadnienia. Dostępne są audiobooki zawierające wiadomości z zakresu historii Polski i powszechnej.

SPIS TREŚCI:

1. Sprawa polska przed wybuchem I wojny światowej i w polityce mocarstw podczas I wojny światowej.

2. Działalność militarna i polityczna Polaków podczas I wojny światowej.

3. Kształtowanie się ustroju politycznego II Rzeczpospolitej do 1919 roku.

4. Sprawa polska na konferencji paryskiej i w traktacie wersalskim.

5. Powstanie wielkopolskie i trzy powstania śląskie.

6. Problem granic północnych i południowych odrodzonej Polski. Konflikt z Ukraińcami o Lwów i Galicję Wschodnią.

7. Geneza wybuchu, przebieg i następstwa wojny polsko – sowieckiej 1920 roku. „Bunt Żeligowskiego” i problem tzw. Litwy Środkowej. Problem mniejszości narodowych w Polsce po I wojnie światowej.

8. Ustrój polityczny II Rzeczpospolitej do 1926 roku. System partyjny II Rzeczpospolitej. Przewrót majowy z 1926 roku. Rządy sanacji w Polsce po 1926 roku.

9. Bilans II Rzeczpospolitej w dziedzinie gospodarki, oświaty i polityki zagranicznej.

10. Sytuacja międzynarodowa Polski przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej.

11. Najważniejsze etapy Wojny Obronnej Polski w 1939 roku.

12. Charakterystyka okupacji niemieckiej i sowieckiej ziem II Rzeczpospolitej.

13. Dwa nurty w polskim ruchu oporu. Rząd polski na wychodźstwie. Wysiłek militarny Polaków podczas Drugiej Wojny Światowej.

14. Sprawa polska na konferencjach alianckich w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.

15. Akacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944 roku.

16. Walka o władzę na ziemiach polskich w latach 1944 – 1947.

17. Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1948 – 1956.

18. Polska Rzeczpospolita Ludowa w latach 1956 – 1989.

19. Przemiany w Polsce po roku 1989.

20. Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA – HISTORIA POLSKI. WIEK XX:

1. Buszko Józef, Historia Polski 1864 – 1948, Warszawa 1984.

2. Eckert Marian, Historia polityczna Polski lat 1918 – 1939, Warszawa 1988.

3. Eisler Jerzy, Kupiecki Robert, Sobańska – Bondaruk Melania, Świat i Polska 1939 - 1992, Warszawa 1993.

4. Łabędź Krzysztof, Mikołajczyk Magda, Wielka historia Polski po 1956, Kraków 2001.

5. Pajewski Janusz, Historia powszechna 1871 – 1918, Warszawa 2002.

6. Pankowicz Andrzej, Polska i Świat współczesny, Warszawa 1996.

7. Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914 – 2004, Warszawa 2004.

8. Słownik historii Polski, Warszawa 1973.

9. Śliwa Michał, Ślufińska Monika, Wielka historia Polski 1918 – 1939, Kraków 2001.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Historia: Historia Polski. Wiek XX" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.