Historia: Historia Polski. Wiek XIX (MP3)

Historia: Historia Polski. Wiek XIX
Doskonała powtórka przez sprawdzianem, egzaminem i maturą teraz w wersji audio!

Wystarczy posłuchać, aby szybko i łatwo przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia, daty i postaci z zakresu historii Polski XIX wieku. W audiobooku omówiono kolejne etapy dziejów naszej ojczyzny, nagrania zawierają przejrzyste wprowadzenie do epoki, nakreślenie wydarzeń poprzedzających i skutków. Tom „Historia: Historia Polski. Wiek XIX” autorstwa Krzysztofa Pogorzelskiego omawia między innymi następujące wydarzenia i kwestie: Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, kwestia polską w polityce Napoleona, Wiosna Ludów na ziemiach polskich, udział Polaków w zrywach wolnościowych w Europie, powstanie styczniowe, listopadowe, ziemie polskie pod zaborami, Wielka Emigracja. Klarowne omówienie poszczególnych tematów oraz bogata bibliografia i chronologiczne ułożenie poszczególnych rozdziałów sprawiają, że wiedzę historyczną można uporządkować i przyswoić w prosty i szybki sposób. Opracowanie audio szczególnie polecane jest uczniom, ale również wszystkim tym, którzy w skondensowanej formie chcą sobie przypomnieć historię XX wieku.

SPIS TREŚCI:

1. Legiony Polskie we Włoszech.

2. Sprawa polska w polityce Napoleona w latach 1807 – 1815.

3. Księstwo Warszawskie.

4. Udział Polaków w wojnach napoleońskich.

5. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim.

6. Królestwo Polskie w latach 1815 – 1830. Sytuacja polityczna w Królestwie Kongresowym.

7. Sytuacja społeczno – gospodarcza i kulturalna Królestwa Polskiego.

8. Sytuacja społeczno – gospodarcza i polityczna Polaków w zaborze pruskim w pierwszej połowie XIX wieku.

9. Sytuacja gospodarczo – społeczna i polityczna Polaków w zaborze austriackim i w Rzeczpospolitej Krakowskiej w pierwszej połowie XIX wieku.

10. Powstanie Listopadowe 1830 roku.

11. Wielka Emigracja i jej związki z krajem.

12. Powstanie Krakowskie 1846 roku i rabacja chłopska w Galicji.

13. Udział Polaków w europejskiej „Wiośnie Ludów”. „Wiosna Ludów” na ziemiach polskich.

14. Geneza wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku.

15. Przebieg, charakter i bezpośrednie następstwa Powstania Styczniowego.

16. Sytuacja polityczna Polaków w zaborze rosyjskim i pruskim w drugiej połowie XIX wieku.

17. Autonomia galicyjska i jej przejawy.

18. Powstawanie nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku.

19. Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA – HISTORIA POLSKI. WIEK XIX:

1. Buszko Józef, Historia Polski 1864 – 1948, Warszawa 1984.

2. Czubiński Antoni, Topolski Jerzy, Historia Polski, Wrocław 1988.

3. Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski 1764 – 1864, Warszawa 1984.

4. Karolczak Kazimierz, Żaliński Henryk, Wielka historia Polski 1815 – 1848, Kraków 1999.

5. Karolczak Kazimierz, Marmon Wacław, Ryś Jan, Wielka historia Polski 1848 – 1885, Kraków 1999.

6. Leśniak Franciszek, Karolczak Kazimierz, Wielka historia Polski 1696 – 1815, Kraków 1998.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Historia: Historia Polski. Wiek XIX" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.