Historia: Dzieje powszechne. Wiek XX (MP3)

Historia: Dzieje powszechne. Wiek XX
Doskonała powtórka przez sprawdzianem, egzaminem i maturą teraz w wersji audio!

Wystarczy posłuchać, aby szybko i łatwo przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia, daty i postaci z zakresu dziejów świata XX wieku.

W audiobooku omówiono kolejne etapy historii powszechnej, nagrania zawierają przejrzyste wprowadzenie do epoki, nakreślenie wydarzeń poprzedzających i skutków.

Tom „Historia: Dzieje powszechne. Wiek XX” autorstwa Krzysztofa Pogorzelskiego omawia między innymi następujące wydarzenia i kwestie:

II wojna światowa, narodziny faszyzmu i nazizmu, dwie rewolucje w Rosji, światowy kryzys gospodarczy w latach 30., dyktatura Stalina i generała Franco, praska wiosna, przemiany ustrojowe w 1989 roku.

Klarowne omówienie poszczególnych tematów oraz bogata bibliografia oraz chronologiczne ułożenie poszczególnych rozdziałów sprawiają, że wiedzę historyczną można uporządkować i przyswoić w prosty i szybki sposób. Opracowanie audio szczególnie polecane jest uczniom, ale również wszystkim tym, którzy w skondensowanej formie chcą sobie przypomnieć historię XX wieku.SPIS TREŚCI:

1. Geneza wybuchu I wojny światowej.

2. Przebieg i charakter działań wojennych w latach 1914 – 1918.

3. Imperium rosyjskie w latach 1904 – 1918. Dwie rewolucje w Rosji w 1917 roku.

4. System wersalsko – waszyngtoński na Świecie po zakończeniu wojny.

5. Wielki kryzys gospodarczy na Świecie w latach 1929 – 1933.

6. Faszyzm we Włoszech.

7. Powstanie III Rzeszy Niemieckiej.

8. Dyktatura Stalina w Związku Radzieckim.

9. Sytuacja międzynarodowa w Europie w Dwudziestoleciu Międzywojennym.

10. Podłoże wybuchu Drugiej Wojny Światowej.

11. Najważniejsze etapy i przełomowe momenty Drugiej Wojny Światowej.

12. Wielka Koalicja. Konferencje alianckie w Teheranie, Jałcie i w Poczdamie.

13. Podział świata po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej.

14. „Zimna wojna” i jej najważniejsze przejawy. Najważniejsze konflikty lokalne podczas „zimnej wojny”.

15. Problem niemiecki po Drugiej Wojnie Światowej.

16. Powstanie na Węgrzech w 1956 roku i „praska wiosna” w Czechosłowacji w 1968 roku.

17. Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw.

18. „Jesień Narodów” w Europie i jej znaczenie. Etapy jednoczenia Europy: od traktatów rzymskich do traktatu w Maastricht.

19. Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA – DZIEJE POWSZECHNE. WIEK XX:

1. Arnold Stanisław, Kurkiewicz Władysław, Tatomir Adam. Żurawski Wiesław, Dzieje Świata. Chronologiczny przegląd najważniejszych wydarzeń, LSW 1976.

2. Czapliński Władysław, Galos Adam, Korta Wacław, Historia Niemiec, Ossolineum 1990.

3. Eisler Jerzy, Kupiecki Robert, Sobańska – Bondaruk Melania, Świat i Polska 1939 – 1992, Warszawa 1993.

4. Najnowsza historia Świata 1945 – 1995, od redakcją Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 2000.

5. Pajewski Janusz, Historia powszechna 1871 – 1918 Warszawa 2002.

6. Pankowicz Andrzej, Polska i Świat współczesny, Warszawa 1996.

7. Pronobis Witold, Świat i Polska w dwudziestym wieku, Warszawa 1990.

8. Śliwa Michał, Wielka historia Polski 1918 – 1939 Kraków 2000.

9. Wielka historia Świata. Wielkie wojny XX wieku (1914 – 1945) tom 11, pod redakcją naukową Mariana Zagórniaka, Kraków 2006.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Historia: Dzieje powszechne. Wiek XX" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.