Historia: Dzieje powszechne. Wiek XVI i XVII (MP3)

Historia: Dzieje powszechne. Wiek XVI i XVII
Doskonała powtórka przez sprawdzianem, egzaminem i maturą teraz w wersji audio!

Wystarczy posłuchać, aby szybko i łatwo przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia, daty i postaci z zakresu dziejów świata XVI i XVII wieku.

W audiobooku omówiono kolejne etapy historii powszechnej, nagrania zawierają przejrzyste wprowadzenie do epoki, nakreślenie wydarzeń poprzedzających i skutków.

Tom „Historia: Dzieje powszechne Wiek XVI i XVII” autorstwa Krzysztofa Pogorzelskiego omawia między innymi następujące wydarzenia i kwestie:

kultura renesansu i baroku, kontrreformacja, wojna trzydziestoletnia, wielkie wyprawy geograficzne, rewolucja w Anglii, panowanie monarchii absolutnej we Francji.

Klarowne omówienie poszczególnych tematów oraz bogata bibliografia oraz chronologiczne ułożenie poszczególnych rozdziałów sprawiają, że wiedzę historyczną można uporządkować i przyswoić w prosty i szybki sposób. Opracowanie audio szczególnie polecane jest uczniom, ale również wszystkim tym, którzy w skondensowanej formie chcą sobie przypomnieć historię XVI i XVII wieku.

SPIS TREŚCI:

1. Kultura Renesansu w Europie.

2. Reformacja i wojny religijne w Europie w XVI wieku.

3. Kontrreformacja w Europie i jej najważniejsze przejawy.

4. Cywilizacje pozaeuropejskie w XVI i w XVII wieku. Cywilizacje Ameryki Łacińskiej – Aztekowie, Majowie i Inkowie.

5. Cywilizacje Chin i Japonii w XVI i XVII wieku.

6. Wielkie wyprawy geograficzne przełomu XV i XVI wieku. Podłoże wypraw.

7. Przebieg i konsekwencje wypraw geograficznych.

8. Dualizm w rozwoju gospodarczym Europy.

9. Wojna trzydziestoletnia w Europie w latach 1618 – 1648.

10. Monarchia absolutna we Francji w okresie panowania Ludwika XIII i Ludwika XIV.

11. Rewolucja w Anglii w XVII wieku.

12. Kultura Baroku w Europie.

13. Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA - DZIEJE POWSZECHNE. WIEK XVI I XVII:

1. Bazylow Ludwik, Historia powszechna 1492 – 1648, Warszawa 2001.

2. Encyklopedia PWN. Seria multimedialna. Cywilizacje Europejczyków.

3. Wielka historia Świata, Narodziny Świata nowożytnego 1453 – 1605, tom 6, Stanisław Grzybowski, Kraków 2005.

4. Wielka Historia Świata, Świat w XVII wieku, tom 7 pod redakcją naukową Antoniego Podrazy, Kraków 2005.

5. Wójcik Zbigniew, Historia powszechna. Wiek XVI – XVII, Warszawa 2006.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Historia: Dzieje powszechne. Wiek XVI i XVII" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.