Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego (Okładka miękka)

Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego

Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%
 • Liczba stron :

  274

Kup na prezent
 • Miękka
 • 274
 • 1
 • CeDeWu
Kryzysy, a szczególnie ostatni, zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w 2008 r., należą do najbardziej spektakularnych zjawisk w gospodarce światowej. Postępująca globalizacja, duży stopień zależności i powiązań pomiędzy podmiotami oraz sektorami gospodarek, a także pogłębiająca się integracja gospodarcza stały się głównymi kanałami transmisji jego negatywnych skutków. Na forum instytucji międzynarodowych i krajowych, jak dotąd nie udało się doprowadzić do stworzenia paradygmatu w zakresie skutecznej walki z kryzysami, jak również opracować modelu wyjścia z obecnej recesji. Głównym celem monografii jest analiza i próba oceny konsekwencji obecnego globalnego kryzysu finansowego dla skali i intensywności międzynarodowej współpracy gospodarczej. W monografii przedstawiono następujące zagadnienia: - rodzaje zjawisk kryzysowych we współczesnej gospodarce, - zmiany w handlu zagranicznym wywołane różnego rodzaju kryzysami w latach 1992-2002, - genezę i przebieg kryzysu gospodarczego lat 2008-2009, - wpływ współczesnego kryzysu na wielkość i strukturę międzynarodowej wymiany towarowej, obrotów usługowych i przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, - konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla równowagi płatniczej krajów Grupy Wyszehradzkiej, PIIGS i G7, - protekcjonistyczne i liberalizacyjne tendencje w polityce handlowej w okresie globalnego kryzysu gospodarczego.
 • Miękka
 • 274
 • 1
 • CeDeWu

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.