Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro (Okładka miękka)

Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro

Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro (Okładka miękka)

Oferta specjalna -29%
  • Liczba stron :

    180

  • Miękka
  • 180
  • PWE
W momencie akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska stała się jednocześnie państwem członkowskim Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) z derogacją. W rezultacie, mimo nasilonej obecnie krytyki strefy euro, nasz kraj jest zobowiązany do tworzenia warunków przyjęcia wspólnej waluty europejskiej. Pełne członkostwo w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej przyniesie dla gospodarki wiele skutków, których oszacowanie jest dużym wyzwaniem, m.in. ze względu na różny horyzont czasowy występowania poszczególnych efektów. Choć według większości badań bilans korzyści i kosztów wynikających z akcesji jest dodatni, to obecna sytuacja makroekonomiczna i budżetowa wielu państw Unii skłania do prowadzenia szczegółowych badań nad konsekwencjami płynącymi z zastąpienia złotego wspólną walutą europejską. Z tego względu w niniejszej książce, na podstawie modeli ilościowych, zostały ukazane możliwe implikacje makroekonomiczne akcesji Polski do strefy euro.
  • Miękka
  • 180
  • PWE

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.