Gleba w środowisku (Okładka miękka)

Gleba w środowisku

Gleba w środowisku (Okładka miękka)

Oferta specjalna -18%
Nowoczesny i aktualny podręcznik gleboznawstwa, w którym gleba traktowana jest nie tylko jako kluczowy element środowiska, łącznik między litosferą, atmosferą i hydrosferą, oraz siedlisko życia organizmów lądowych, ale także istotny czynnik regulujący klimat na Ziemi i mający znaczny wpływ na rozwój cywilizacji ludzkiej. Autor w kolejnych rozdziałach przedstawił: - gleby jako obszar życia organizmów żywych, - gleby w historii cywilizacji, - procesy powstawania gleb i ich klasyfikację (europejską: WRB i amerykańską Soil Taxonomy), - właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz glebowe procesy chemiczne, - zasoby wodne w glebie, - żyzność gleb, - żywienie roślin oraz bioróżnorodność w glebie, - proces erozji oraz możliwości jej przeciwdziałania, - zanieczyszczenia gleby i zabiegi remediacyjne. Na podkreślenie zasługuje ujęcie roli gleby we współczesnych problemach środowiskowych takich, jak: zmiany klimatyczne, kontrola zanieczyszczeń, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz perspektywy harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. Publikacja charakteryzuje się przejrzystą strukturą i bardzo trafnie dobranym materiałem ilustracyjnym. Jest to cenna pozycja dla studentów i pracowników naukowych takich kierunków, jak: ochrona środowiska, kształtowanie środowiska, architektura krajobrazu, biologia, ekologia, leśnictwo, hydrologia czy geografia.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Gleba w środowisku" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.