Geografia polityczna (Okładka miękka)

Geografia polityczna

Geografia polityczna (Okładka miękka)

Oferta specjalna -19%

Kup na prezent
Geografia polityczna. Geopolityka – Ekopolityka – Globalistyka od lat znajduje się w kanonie podręczników akademickich. Nowe wydanie książki zostało podyktowane licznymi zmianami żywiołowo dokonującymi się na arenie geopolitycznej. Uwzględniając aktualne tendencje Autor omawia: § podstawowe pojęcia dotyczące podziału politycznego świata i stosunków międzynarodowych chronologicznie: od pierwszych odkryć geograficznych do dziś, § skomplikowane stosunki między państwami, § podział wpływów terytorialnych na lądzie, morzu i w przestrzeni kosmicznej, § rolę organizacji międzynarodowych: ONZ, UE, BŚ, MFW,OBWE, § temat poszerzania granic UE oraz NATO, § kwestię ekopolityki w aspekcie zachowania walorów naturalnych Ziemi, wyżywienia, globalnej polityki energetycznej i nowoczesnych technologii, § globalizację świata. Podejmuje ponadto próbę typologii stosunków międzynarodowych i wspólnot politycznych. Stanisław Otok – profesor zwyczajny doktor habilitowany, specjalista w zakresie geografii politycznej, geopolityki, ekopolityki i globalistyki, wykładowca uczelni polskich i zagranicznych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Geografia polityczna" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.